Organisation

Ingram Micro Sverige består juridiskt av två bolag; Ingram Micro AB i Stockholm och Ingram Micro Mobility Sweden AB i Göteborg.  Sedan våren 2016 arbetar vi dock tillsammans i en gemensam organisation. Genom detta utnyttjar vi de båda bolagens alla styrkor och fördelar på bästa sätt och får långsiktig framgång och lönsamhet.

Ledningsgrupp Ingram Micro Sverige

Ulrich Egeskov


Ulrich Egeskov
Interrim Country Managing Director

Mattias Johansson
Mattias Johansson
Sales

Tomas Gate_small
Thomas Gate
Value

Fredrik Westeren

Fredrik Westeren
Business Mgt. & Purchase Mobility, Marketing

Tony Kalomirakis_small
Tony Kalomirakis
Business Mgt. & Purchase TS

Joakim Samuelsson
Joakim Samuelsson
Commerce & Fulfillment Services

Björn Nilsson_small
Björn Nilsson
Business Operations

Jens Enskog
Jens Enskog
Lifecycle Services

 

Finance

Kristina Gabrielsson_small
Kristina Gabrielsson

Anders Isakssson Aurelius
Anders Isaksson Aurelius

 

Operations

Johan Näslund_small

Johan Näslund

 

Human Resources

Suzanne Almbring
Suzanne Almbring

Anna Weibull_small
Anna Weibull

 

IT Services

Lars Altergård
Lars Altergård
Nordic IS Manager