Våra återförsäljare kan välja bort hanteringen av kemikalieskatten

Som ingen i branschen kunnat missa inför Regeringen från den 1 juli i år en kemikalieskatt på hemelektronik. Syftet med skatten är att minska förekomst, spridning och exponering av farliga flamskyddsmedel.

Skatten baseras på varans nettovikt och skall läggas på vid försäljning till icke lagerförande partner med leverans inom Sverige.  (Mer information om Kemikalieskatten finns här.)

Ingram Micro blir lagerhållare så återförsäljaren kan fokusera på sin affär

Ingram Micro kommer att ansöka om att bli lagerhållare i Sverige och förväntas att vara godkänd lagerhållare den 1 juli när skatten börjar gälla. En lagerhållare är det företag i varukedjan som säljer den skattepliktiga varan till icke lagerförande kund, vilket kan vara annan återförsäljare såväl som slutkund. Det är också lagerhållaren som skall addera eventuell skatt och rapportera detta till Skatteverket.

För Ingram Micros återförsäljare innebär detta att om inte de själva ansöker om att bli lagerhållare kommer Ingram Micro räknas som lagerhållare och sköta all hantering av kemikalieskatten med tillhörande rapportering. Kemikalieskatten kommer att påläggas per artikel och faktureras enligt de regler och lagar som gäller. Det innebär att återförsäljaren inte själv behöver agera på något sätt när skatten införs utan kan fortsätta att fokusera på sin kärnverksamhet.

De återförsäljare som själva väljer att bli lagerhållare kommer självklart också kunna handla varor precis som tidigare från Ingram Micro.

*Viktigt för återförsäljaren att veta är också att vid import från utlandet av i Sverige icke godkänd lagerhållare så faller skyldigheten för rapportering och deklaration på deras eget företag.