HELLO har etablerat sig på svenska telekomkartan

”Nu siktar vi på fler nordiska besökare och en utveckling inom system- och tjänsteleverantörer.”

Ingram Micro arrangerade HELLO i Stockholm första gången 2011. Sedan tidigare hade Ingram Micro i Danmark varit delaktiga i ett liknande event i Köpenhamn och man såg nyttan av att samla branschen lokalt för en summering av MWC i Barcelona. Det märktes redan första året att detta var en möteplats som hade saknats på svenska marknaden då dagen blev välbesökt.

HELLO i korthet
HELLO har vuxit till att bli ett av Sveriges största mobil- och IT-event. Eventet vänder sig till alla som har ett kommersiellt intresse av alla slag för mobilitet och därtill appar, olika teknologier, tillbehör och mobil säkerhet.

På HELLO kommer alla som har en inbjudan in kostnadsfritt och får möjlighet att nätverka med viktiga kontaktpersoner i branschen och uppdatera sig på det allra senaste inom mobilitet. Ett 30- tal utställare presenterar sina produkter och tjänster.

HELLO är en fantastisk mötesplats för att stärka befintliga relationer och träffa nya kunder, leverantörer och partners i branschen. Här träffas de viktigaste och ledande beslutsfattarna inom mobil och IT. Under mässdagen ges också möjlighet att bli inspirerad av flera intressanta och framstående talare.

”Detta är enda anledningen att lämna Norrland för en dag, här träffar man alla som man behöver träffa i branschen” – sagt av besökare på HELLO 2016.

Rapport från 2016
HELLO 2016 drog igång med dunder och brak. Sedan ett par år tillbaka så inleds alltid dagen med en föreläsning för anställda på Ingram Micro och alla utställare. Tanken är en kick-start som sprider energi och i år stod Klas Hallberg på scen och nog bjöd han på energi alltid!

Dagen kantades sedan av mycket starka föreläsare, såväl branschspecifika som Klas Hammar från Microsoft och Rami Avidan från Tele2 till mer namnkunniga som Petter och Alexander Bard för den breda massan.

Lite drygt 500 gäster fyllde lokalen under dagen och de flesta dröjde sig kvar längre än vanligt. Men så fanns det också anledning att göra det då schemat var lagt så att de två största namnen var spridda över dagen. HELLO hade i år lockat fler besökare från de övriga nordiska länderna än tidigare, vilket gladde många av utställarna som har hela Norden som marknad.

”HELLO är ett mycket bra tillfälle för att introduceras till nya kunder och ta korta dialoger
med befintliga för att hitta nya sammarbetsmöjligheter” – sagt av utställare på HELLO 2016.

HELLO 2017
Nu är planerna i full gång inför femte upplagan av HELLO som går av stapeln den 16 mars 2017 på Annexet i Stockholm. Till nästa år är planerna att sprida budskapet om eventet ytterligare för att locka ännu fler nordiska besökare och att på kundernas begäran försöka få in fler aktörer inom system och tjänster. Ännu är HELLO i sin ungdom och utvecklas ständigt.