Kom igång med Microsofts infrastruktur i molnet

Vill ni komma igång med Microsofts infrastruktur i molnet: Azure? Ta då hjälp av våra EasyAzure
guider. Guiderna är formaterade som färdiga och lättbegripliga steg för steg guider hur man bygger
upp olika paketeringar i Azure. Vi hoppas att detta kommer hjälpa dig som partner att komma igång
med att leverera tjänster uppe i Azure. Ladda ner dem kostnadsfritt här:
http://www.ingrammicrocloud.se/easyazure/