Logistik & Tjänster

Vi har kunskapen och systemen för hela leveranskedjan och kan med anpassade lösningar hjälpa er att få tillgång till nya kanaler och marknader.

Lönsamheten och produkten är i centrum för det vi gör för dig. Vi optimerar verksamheten och kopplar samman planering, marknadsföring, konfigurering, logistik och återvinning för att skapa mervärde i hela produktens livscykel.

Ett av våra fokusområden är tjänster och hantering av enheter under hela livslängden. Det är även Ingram Micros uttalade strategiska initiativ.