Ingram Micro Cyber Security Services

Ingram Micro erbjuder tre Cyber Security tjänster som hjälper till att identifiera och dokumentera risknivån på kundens infrastruktur. I testrapporten finns även rekommendationer på lösningar för att bearbeta säkerhetsbristerna som kan utnyttjas av angripare för olika ändamål. Testerna omfattar allt från omedveten spridning av olämplig information i publika domäner på Internet till regelrätta penetrationstester för att visa säkerhetsinfrastrukturens hållbarhet under attacker.

Tjänsterna simulerar de faser som en angripare genomgår som kallas för Cyber Kill Chain. Det handlar om hur angriparen hitta information, letar efter sårbarheter i system för att sedan penetrera systemen och få tillgång till viktig information.

Ingram Micro Public Discovery Testing
Samlar personliga och känsliga uppgifter om din organisation som är tillgänglig för allmänheten på internet. Detta simulerar den första fasen (d.v.s. informationsinsamlingsfasen) av Cyber Kill Chain som används av hackare. Testresultatet hjälper dig att identifiera uppgifter som kan hjälpa en angripare att planera en attack mot dina system och din information. Ladda ner tjänstebeskrivning här.

 

Ingram Micro Vulnerability Assessment
Upptäcker, identifierar och klassificerar svagheter och säkerhetsbrister i organisationens datorer-, nätverks eller kommunikationsinfrastruktur. Sårbarhetsbedömning ger en inblick i en organisations nuvarande säkerhetsstatus och effektiviteten av de befintliga motåtgärderna. Ladda ner tjänstebeskrivning här.

 

Ingram Micro Basic Penetration Testing
Testar säkerhetskontroller i en organisation genom att simulera en attack som en hacker kan utföra genom att utnyttja svagheterna i organisationens nätverk och applikationer. Denna tjänst identifierar externa och interna sårbarheter som skulle ge tillgång till organisationens kritiska tillgångar. Ladda ner tjänstebeskrivning här.

 

Har du frågor om våra tjänster är du välkommen att kontakta oss på:

csec.nordics@ingrammicro.com eller ring +46-708-234740


Shawn Akrawi
Business Development Manager

Andreas Pantzar
Senior Solutions Architect