Cyber Security

Cyber Security är praxisen att skydda system, nätverk och applikationer från digitalt utförda attacker. Dessa attacker syftar vanligtvis till att komma åt, stjäla, ändra eller förstöra känslig information. Attackerna syftar även till att störa åtkomsten till värdefull information för att utpressa pengar från företag och individer eller avbryta normala affärsprocesser för att orsaka förluster.

Genomförandet av effektiva cybersäkerhetsåtgärder är särskilt utmanande idag eftersom det finns mer att attackera med stor lönsamhet och fler och mer innovativa angripare. Det är även ett faktum att det som kommunicerar genom ett nätverk idag inte alls behöver ha anknytning till någon person för översyn eller kontroll.

IT- och säkerhetsansvariga måste gå ifrån konceptet med kvalificerade gissningar om riskläget till kontroll av riskerna genom kunskaper, bevis och visibilitet. Detta gäller särskilt när de digitala komponenterna utgör vitala delar i en affärsmodell eller i ett affärserbjudande.

En annan viktig del är kontinuitet i uppmärksamheten. Attackerna drabbar alla, men orsakar minst skada för den som upptäcker attacken snabbast och som är förberedd på att återställa sin affärsverksamhet till normala produktionstillstånd inom kortast möjliga tid.

God säkerhetspraxis syftar till att upprätta:

  • Oavbruten åtkomst till alla införskaffade digitala funktioner som behövs i en verksamhet
  • Kontroll över åtkomsten till information (rätt personer eller ting får rätt typ av tillgång till information)
  • Beredskap för att återställa alla digitala funktioner till affärproducerande status

Vi på Ingram Micro har verktygen och kunskaperna att använda dessa verktyg i IT miljöer för att möjliggöra upprättandet av en god säkerhetspraxis.

Vi tillhandahåller produkter och mjukvara från ledande säkerhetsföretag tillsammans med avancerade säkerhetstjänster som är nödvändiga för att designa, besluta, implementera, utbilda och skapa ett stabilt säkerhetskoncept för företag och organisation. Detta är möjligt genom vår internationella organisation som under många år rekryterat företag och talanger inom området. Inom fältet Cyber Security erbjuder vi idag utöver produkter och tjänster också ”Center of Excellence”, PoV, Demo Centers, ”Proof of Functionality”, Management and Strategy konsultation och utbildningar samt Tekniska utbildningar och certifieringar.

Ingram Micro Public Discovery Testing
Samlar personliga och känsliga uppgifter om din organisation som är tillgänglig för allmänheten på internet.
Detta simulerar den första fasen (d.v.s. informationsinsamlingsfasen) av Cyber Kill Chain som används av hackare. Testresultatet hjälper dig att identifiera uppgifter som kan hjälpa en angripare att planera en attack mot dina system och din information.

Ingram Micro Vulnerability Assessment
Upptäcker, identifierar och klassificerar svagheter och säkerhetsbrister i organisationens datorer-, nätverks eller kommunikationsinfrastruktur. Sårbarhetsbedömning ger en inblick i en organisations nuvarande säkerhetsstatus och effektiviteten av de befintliga motåtgärderna.

Ingram Micro Basic Penetration Testing
Testar säkerhetskontroller i en organisation genom att simulera en attack som en hacker kan utföra genom att utnyttja svagheterna i organisationens nätverk och applikationer.
Denna tjänst identifierar externa och interna sårbarheter som skulle ge tillgång till organisationens kritiska tillgångar.