Cyber Security

Ingram Micros Cyber Security erbjudande omfattar hårdvara och mjukvara från världsledande tillverkare. 

Cyber Security är praxisen att skydda system, nätverk och applikationer från digitalt utförda attacker. Dessa attacker syftar vanligtvis till att komma åt, stjäla, ändra eller förstöra känslig information. Attackerna syftar även till att störa åtkomsten till värdefull information för att utpressa pengar från företag och individer eller avbryta normala affärsprocesser för att på olika sätt orsaka förluster.

Utmaningarna ökar

Genomförandet av effektiva cybersäkerhetsåtgärder är särskilt utmanande idag eftersom angriparna är fler och mer innovativa med större attackyta samt stor lönsamhet när de genomför attackerna. Utmaningen ökar när kommunikationen i nätverket idag även utövas mer mellan saker (IoT) som inte alls behöver ha anknytning till någon person för översyn eller kontroll.

Denna situation ställer höga krav på IT- och säkerhetsansvariga som måste etablera ett koncept där kvalificerade gissningar inte är tillräckliga för att bedöma risker. Kontroll av riskerna skall ske genom kontinuerligt kunskaper om statusen på säkerhetsinfrastrukturen genom att anskaffa system som ger hög visibilitet på statusen. Detta gäller särskilt när de digitala komponenterna utgör vitala delar i en affärsmodell eller i ett affärserbjudande.

Attackerna drabbar alla

En annan viktig del är att ständigt vara uppmärksam, uppdaterad och beredd. Attackerna drabbar alla, men orsakar minst skada för den som upptäcker attacken snabbast och som är förberedd på att återställa sin affärsverksamhet till normala produktionstillstånd inom kortast möjliga tid.

God säkerhetspraxis syftar till att bl a upprätta:

  • Oavbruten åtkomst till alla införskaffade digitala funktioner som behövs i en verksamhet
  • Kontroll över åtkomsten till information (rätt personer eller ting får rätt typ av tillgång till information)
  • Beredskap för att återställa alla digitala funktioner till affärproducerande status

Vi på Ingram Micro har verktygen och kunskaperna att använda dessa verktyg i IT miljöer för att möjliggöra upprättandet av en god säkerhetspraxis.

Ingram Micro är idag en leverantör av produkter och mjukvaror från ledande säkerhetstillverkare med kompletterande avancerade säkerhetstjänster för att täcka ett brett kundbehov. Vårt erbjudande syftar till att hjälpa våra kunder att designa, besluta, implementera och utbilda för att skapa ett stabilt säkerhetskoncept för företag och organisation. Detta möjliggörs bland annat genom Ingram Micros internationella närvaro som under många år rekryterat företag och talanger inom säkerhetsområdet. Inom fältet Cyber Security erbjuder vi idag ”Center of Excellence”, PoV, Demo Centers, ”Proof of Functionality”, Management and Strategy konsultation och utbildningar samt Tekniska utbildningar och certifieringar.

 

Har du frågor om Cyber Security är du välkommen att kontakta oss på:

csec.nordics@ingrammicro.com eller ring +46-708-234740Shawn Akrawi
Business Development Manager


Andreas Pantzar
Senior Solutions Architect