Lagring

Totalt har vi cirka 30 000 kvm lageryta där vi kan lagerföra och hantera era produkter. Från våra distributionscenter i Borås och Stockholm förser vi såväl Sverige som Norge och Danmark med varor.

De lager- och transporthanteringssystem som används på våra logistikcenter stöder skalbarhet och höga prestandakrav. Allt från mottagning och lagring till utleverans och retur i våra logistikcenter är designade för tillväxt och för att hantera toppar i volymer.