Tjänster inom livscykelhantering

Ett av Ingram Micros fokusområden i vår långsiktiga strategi är tjänster och hantering av enheter under hela livslängden.

Kombinationen av lång erfarenhet av hantering av produkter inom Telekom och IT, en högeffektiv logistiklösning och möjligheten till samarbete med samtliga nyckelpartners i marknaden, gör att Ingram Micro står unikt rustade att vara en kompetent partner inom alla utmaningar när det kommer till livscykelhantering.

I grund och botten handlar det om att säkerställa en ökad kundnöjdhet, transparens och flexibilitet i all hantering. Med det som bas, oavsett om du är en operatör, återförsäljare eller IT-chef, ger vi dig förutsättningarna att lyckas hantera de utmaningar som finns i en hårdvaras livscykelhantering.

Ingram Micro tillhandhåller tjänster och livscykelhantering inom främst 3 områden –
”Företagsanpassningar”, ”Eftermarknadslösningar” samt ”Återvinning och Återbruk”