Återvinning och återbruk

Att ha ett fungerande upplägg kring återköp och ett garanterat restvärde är nästintill en nödvändig förutsättning för att kunna närma sig ett miljövänligt sätt att göra affärer. Ingram Micro driver konkurrenskraftigt återköpsprogram i den nordiska marknaden, vilket möjliggör för våra partners att marknadsföra och genomföra återköpskampanjer, öka sin intjäning i kombination med att ha en hållbar och miljöanpassad syn på produktens livscykel.