Företagsanpassning

Vårt koncept Enterprise Services är framtaget för att ge en effektiv helhetssyn över såväl kostnadsbilden som säkerheten. Samt erbjuda alla former av support och hantering över hela produktens livscykel. Det innebär en rejäl avlastning för ett flertal avdelningar på de flesta företag. Och framför allt, det innebär att ert företag fullt ut kan koncentrera sig på det ni är bäst på – er kärnverksamhet.

 

Enterprise_Services


Logistics

Tar logistikhantering av mobila produkter ett steg längre.

 • Lagerhantering
 • Leveranser
 • Produktionsuppdrag
 • Konfiguration och kitting
 • Returhantering

Management

En komplett eftermarknadshantering med användaren i centrum.

 • Teknisk support
 • Servicehantering
 • Frakter
 • Nyttjande av önskade system

Recycling

Trygg, säker och värdeadderande hantering vid
livscykelns slut.

 • Värdering och återköp
 • Dataradering
 • Logistik
 • Rekonditionering

Control

Ett verktyg som skapar kontroll över de mobila
enheterna på riktigt.

 • Inventering
 • Säkerhet
 • Policyhantering
 • Drift