Mobility

mobilVi har distribuerat telekomprodukter på den svenska marknaden i över 20 år. Idag samarbetar vi med nära 80 tillverkare, från vilka vi köper in stora partier och sedan säljer vidare till Sveriges återförsäljare. Bland våra återförsäljare finns allt från små webbutiker till stora affärskedjor med butiker runt om i hela landet.

”Var tredje telefon som säljs i Sverige passerar Ingram Micros lager!”

Produkter
För att säkerställa att produktmixen vi erbjuder är optimal samarbetar vi med en mängd ledande tillverkare. I vårt sortiment återfinns marknadens ledande varumärken av mobiltelefoner och originaltillbehör. Vi har ett brett och unikt sortiment av tillbehör i alla former; hörlurar, högtalare, skal, skydd, laddare m.m.

Kanaler och återförsäljare
Vi arbetar med en mängd olika säljkanaler för att matcha deras behov mot rätt mix och produktvolym. Vår expertis och erfarenhet gör att tillverkarna får en tydlig bild av marknaden, så att de kan nå ut i rätt återförsäljarkanaler på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Vi erbjuder:

  • Samarbetsavtal – Optimera kontakten med tillverkarna för att nå de uppsatta målen.
  • Gemensam affärsplanering – Matcha produktkategorier med identifierade säljmöjligheter.

Orderhantering
Genom att samordna planering och inköp utifrån kundens behov skapar vi orderprocesser där rätt produkt levereras i rätt tid. Våra team arbetar nära tillverkarna, återförsäljarna och operatörerna för att kunna anpassa efterfrågan efter tillgången.

Upphandling
För att fastställa den optimala produktmixen för återförsäljare, planera produktsortiment och utvärdera av nya produkter så samarbetar vi med våra kunder.

Vi har en väl fungerande pipeline för nya produkter och matchar dem mot de säljkanaler som har bäst förutsättningar att lyckas. Vårt breda produktsortiment ger oss dessutom flexibiliteten att köpa in nya spännande produkter från innovativa företag.

Vi erbjuder:

  • Produktvägledning – Ge återförsäljarna vägledning om vilka produkter de ska välja.
  • Produktsortimentsvägledning – Utforma perfekta produktvägkartor.
  • Utvärdering av nya produkter – Utvärdera och ta in nya tillverkare.

Skräddarsydda produkter
Ingram Micro Mobility förbereder och gör produkter klara för marknaden genom att anpassa, konfigurera, märka upp dem och paketera dem.

Tjänster
Ett av våra fokusområden är tjänster och hantering av enheter under hela livslängden. Det är även Ingram Micros Mobilitys uttalade strategiska initiativ.

Kombinationen av erfarenhet och bredd, gällande distribution och produkters livscykel. Tillsammans med en högeffektiv logistiklösning och möjligheten att samarbeta med nyckelpartners i telekomindustrin gör oss väl förberedda, och utrustade, att agera som en katalysator. Vi kan vara er samarbetspartner kring allt inom IT- och telekomprodukter, samt deras livscykel.