Samarbete med Samhall

Ingram Micro har ett starkt samarbete med Samhall som startade år 2012. Ganska tidigt upptäcktes möjligheten att flytta in en del av Samhalls verksamhet i Ingram Micros lokaler. Det innebär att man väldigt smidigt får tillgång till en pool av personal att hyra in från och har gjort att man under åren haft ett kontinuerligt ökande av antal anställda från Samhall som jobbar åt Ingram Micro.

Ingram Micros kunder ställer höga krav på kvalitet och utveckling vilket därmed även ställer höga krav på Samhall och dess personal. En person som tas in på en uppgift kan flyttas till en annan där man ser att kompetensen tas tillvara på bättre. Många av de anställda på Samhall tycker vanligtvis att förändringar är jobbigt men får här uppleva att det leder till något positivt.

I videon nedan berättar Operation Manager Patrik Karlsson om hur han ser på samarbetet.