Data Capture & Point of Sales (DC/POS)

Inom DC/POS bedriver vi försäljning av produkter som används för datafångst, etikett- och kvittoutskrift samt mobilitet.
Vårt sortiment inbegriper:

  • Streckkodsläsare
  • Handdatorer
  • Etikettskrivare
  • Kvittoskrivare
  • RFID och trådlösa nätverk
  • Kassalösningar*

*Till kassalösningar räknas mobila och stationära POS-lösningar samt tillbehör till dessa.

Kompetent stöd
Vi kompletterar vår produktportfölj med tjänster för att ge våra återförsäljare och partners support inom såväl tekniska frågor som marknadsföringsfrågor. Den specialiserade försäljningsavdelningen inom avdelningen DC/POS stöder sina kunder i valet av rätt produkter och/eller system.

Specialanpassade lösningar
Vi inhämtar så mycket information som möjligt om kundens tekniska förutsättningar före och efter köpet med syfte att kunna erbjuda specialanpassade lösningar och råd i val av produkter.

Kontakta oss gärna på: info-dcpos@ingrammicro.se om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att utveckla dina affärer inom Data Capture/POS.

Du kan också besöka vår europeiska samlingssida för DC/POS; http://eu-dcpos.ingrammicro.com/
Alternativ som kund gå direkt till vår webbshop: http://se-new.ingrammicro.com/