Mobilitet & IT

För att vi ska kunna hitta den optimala produktmixen för återförsäljarna, planera vårt produktsortiment och utvärdera nya produkter samarbetar vi med våra kunder och leverantörer.

Vi har en väl fungerande process för nya produkter, som matchas mot de säljkanaler som har bäst förutsättningar att lyckas. Vårt breda produktsortiment ger oss dessutom flexibilitet att köpa in nya, spännande produkter från innovativa företag.

Vi erbjuder:

  • produktvägledning
  • produktsortimentsvägledning
  • utvärdering av nya produkter