Tillbehör

Ingram Micro har ett brett och attraktivt tillbehörssortiment som syftar till att öka lönsamheten för våra kunder, oavsett storlek på verksamhet.

Internt har vi valt att kalla detta affärsområde ”Companion Products”. Definitionen för produkter som sorteras in under denna kategori är ”enheter som kan anslutas via programvara, kabel, trådlös anslutning eller ladd-/datauttag”.

Inom affärsområdet ”Companion Products” tillämpar Ingram Micro metoden ”Category Management” . Det innebär bland annat att:

  • varje produktkategori behandlas som ett eget affärsområde, vilket ger oss en tydligare bild av och bättre kontroll över intjäning och kostnader per kategori
  • jämförelser mellan varumärken och produkter bara görs inom en och samma kategori, vilket resulterar i ett optimerat produktsortiment för varje kategori
  • vi har flexibilitet att skräddarsy ett heltäckande eller selektivt produktsortiment baserat på kundens önskemål och efter analys av kundens verksamhet utifrån variabler som målgrupp, geografisk placering och övrigt produktsortiment
  • kommunikationen kring produktsortiment blir tydligare i alla led – från tillverkaren hela vägen till slutkonsumenten
  • lönsamheten på kategorinivå och för den totala affären ökar eftersom fokus läggs på att anpassa kategorier och produkter efter verksamhet

I vår roll som värdeadderande distributör erbjuder vi också flera olika affärsupplägg som kan skräddarsys efter kundens behov. Ett exempel är konsignation. Med ett sådant upplägg skickas varan ut till butik utan att faktureras. Ingram Micro äger varan tills den säljs till en slutkonsument, och först då faktureras produkten. Ingram Micro tar dessutom hand om inköp och påfyllnad, förenklar returhanteringen och bearbetar sortimentet aktivt så att det hela tiden är aktuellt och konkurrenskraftigt. Det leder i sin tur till att kunden inte behöver lägga lika mycket tid på administration, utan istället kan ägna sig åt mer säljfokuserade aktiviteter.

Andra tydliga delar i Ingram Micros erbjudande kring ”Companion Products”:

  • Eftermarknad: Vi har tydliga rutiner för hur vi kan assistera vid ev. felaktiga produkter och byten av produkter.
  • Merchandise: Vi hjälper till att planera produktsortimentet och anpassar det efter butiksutrymme och yta.
  • Utbildning: En av de avgörande faktorerna för att nå framgång i butik är säljarnas kunskap om produktsortimentet. Vi jobbar tillsammans med våra leverantörer för att ge säljarna den utbildning de behöver för att känna sig trygga med vårt sortiment.