Distribution

Kanaler och återförsäljare
Bland våra återförsäljare finns allt från små webbutiker till stora affärskedjor med butiker runt om i hela landet. Vi arbetar med en mängd olika säljkanaler för att matcha deras behov mot rätt mix och produktvolym. Vår expertis och erfarenhet gör att tillverkarna kan få en tydlig bild av marknaden så att de kan nå ut i rätt återförsäljarkanaler på ett effektivt och ekonomiskt sätt.

Vi erbjuder:

  • Samarbetsavtal – optimera kontakten med tillverkana för att nå de uppsatta målen
  • Gemensam affärsplanering – matcha produktkategorier med identifierade säljmöjligheter

Genom att samordna planering och inköp utifrån kundens behov skapar vi orderprocesser där rätt produkt levereras i rätt tid. Våra team arbetar nära tillverkarna, återförsäljarna och operatörerna för att kunna anpassa efterfrågan efter tillgången.